Osłona dyszy

1,10 

Chroni dyszę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zintegrowana z dyszą, do RE 232 – RE 462 PLUS.