• STIHL Kosa elektryczna PODKASZARKA FSE 60
  • STIHL Kosa elektryczna PODKASZARKA FSE 81